social-network-news-site

ประโยชน์ของ social network ด้านการเรียน

ในยุคปัจจุบันการปฏิวัติเทคโนโลยีมอบโอกาสที่หลากหลายสำหรับการศึกษาที่ทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ โลกของการศึกษาได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากการเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มตัว ผู้คนเริ่มรู้จักกับ social network อย่าง Facebook, Linkedin, Twitter, Google+ ล้วนแต่เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ และเราได้พยายามเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเครื่องมือเพื่อการศึกษาภายในโรงเรียน อย่างไรก็ตามสื่อสังคมออนไลน์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเนื่องจากผลกระทบที่มีต่อวิธีที่นักเรียนในทางที่ไม่ดี

ในทางตรงกันข้ามสื่อสังคมออนไลน์ให้โอกาสมากมายสำหรับการเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนบนโลก ด้วยการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้มีวิธีในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ สามารถที่จะออกไปท่องเก็บประสบการณ์ทั่วโลกไม่ได้อยู่เพียงแค่หน้าหนังสืออีกต่อไป มันยังมองว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมความสัมผัสระหว่างครูกับนักเรียนอีกด้วย ให้พวกเขารู้เป็นกันเองมากกว่าที่จะรู้สึกว่ารู้สึกว่าถูกบังคับให้เป็นมิตรกับครู ปัญหาส่วนใหญ่ของโรงเรียนคือการขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู โดย social network จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ให้หายไป

news-social-network-site

การแบ่งปันข้อมูล

นักเรียนสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และอื่นๆ ได้ ดังนั้นจึงส่งข้อมูลไปยังเพื่อน ครอบครัว ครู ได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลนี้เป็นมากกว่าวิดีโอตลกๆหรือแค่ภาพถ่ายรวมญาติในวันหยุด ผู้คนแบ่งปันมุมมอง ความคิดเห็น เคล็ดลับ โครงการ การศึกษา และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียน ด้วยการเข้าถึงแหล่งความรู้โดยไม่มีข้อจำกัดจากเทคโนโลยีเหล่านี้ มันสามารถพัฒนาทักษะให้นักเรียนมีความชำนาญขึ้นได้ทุกวัน ดังนั้นคนรุ่นก่อนจำเป็นต้องเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารรูปแบบใหม่นี้เพื่อที่อนาคตของเราจะก้าวต่อไปได้

การตลาด Social Network

เราทุกคนต่างตระหนักถึงการเติบโตของตลาด social network ดี มันถูกมองว่าเป็นตัวเลือกของอาชีพใหม่ ช่วยเตรียมเยาว์ชนให้กลายเป็นนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จในอนาคต ปัจจุบันนี้ถือเป็นเรื่องที่ปกติของทุกบริษัทที่จะต้องหันมาทำการตลาดแบบโซเชียลให้กับบริษัทตนเอง นักเรียนที่คุ้นเคยกับอินเตอร์เน็ตดีจะสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปต่อยอดให้กับบริษัทที่พวกเขาทำงานได้ นี่เป็นเพียงประโยชน์เล็กๆ ที่ social network มอบให้กับนักเรียนของเรา

ช่วยในกระบวนการวิจัย

social network เป็นเครื่องมือที่ดีเพื่อในการทำแบบสำรวจ คุณสามารถรู้ได้ว่ามีผู้คนสนใจกับหัวข้อของคุณมากแค่ไหน สิ่งนี้สามารถช่วยนักเรียนรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ และนำมาใช้สำหรับการวิจัยของตนเอง ไม่ว่านักเรียนจะถูกมอบหมายมาให้ทำงาน หรือ เพื่อการเรียนรู้ส่วนตัวในการหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์มากที่สุดมักจะมาจากโซเชียลมีเดียทั้งนั้น

Scroll to top