Home-Projects

บัตรคนจน เฟส 2 เรื่องราวต้องรู้

โครงการประชารัฐจากภาครัฐบาล แม้ว่าตอนแรกจะยังติดขัดอยู่บ้างเนื่องจากหลายคนไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ แต่การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทำให้โครงการนี้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น จากการลงทะเบียนคนจน ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนระยะที่ 1 จนมาถึงตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่โครงการบัตรคนจนระยะที่ 2 แล้ว มีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปดู

บัตรคนจนเฟส 2 คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า บัตรคนจนเฟส 2 คือการต่อยอดเพื่อพัฒนาจากเฟส 1 นั่นหมายความว่าหากเรายังไม่เคยลงทะเบียนคนจน ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน เราจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ เนื่องจากเป้าหมายของโครงการเฟส 2 นี้คือการพัฒนา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ หางานทำ เข้าถึงแหล่งทุนของคนที่ลงทะเบียนไว้อยู่แล้วนั่นเอง

บัตรคนจนเฟส 2 มีรายละเอียดอย่างไร

บัตรคนจนเฟส 2 นั้นมีรายละเอียดที่ค่อนข้างดีเลย แต่จะไม่ใช่การให้อย่างเดียวเหมือนกับเฟสแรกแล้ว จะมีการบังคับด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการให้จนรัฐต้องอุ้มมากเกินไป รายละเอียดดังนี้ หนึ่งเรื่องวงเงินค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค เดิมผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปีจะได้เดือนละ 300 บาทจะปรับเพิ่มเป็น 500 บาท ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทจะได้จากเดิม 200 บาทเป็น 300 บาท แต่การให้ครั้งนี้ไม่ได้ให้อย่างเดียว มีเงื่อนไขด้วยว่าผู้มีบัตรคนจนจะต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาชีวิตสร้างอาชีพด้วยไม่งั้นจะไม่ได้รับเงินดังกล่าว

ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนบัตรคนจนเฟส 2

สำหรับใครที่ต้องการจะเข้าสู่โครงการบัตรคนจนเฟส 2 นั้นก็ไม่ยากเพียงแค่เรานำหลักฐานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแบบประสงค์เข้าร่วมโครงการมาลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) หรือสถานที่อื่นๆตามประกาศได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ถ้าใครมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่ได้มาลงทะเบียนตามวันเวลาดังกล่าว ภาครัฐจะส่งทีมสำรวจเรียกว่า ทีมหมอประชารัฐสุขใจไปเยี่ยมบ้าน สัมภาษณ์กันถึงหน้าบ้านเลย ในวันที่ 1 มีนา – 30 เมษา 2561

เมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวจากเว็บไซต์ของโครงการนี้ หากลงทะเบียนแล้วผ่านก็รอแจ้งการประชุม การฝึกอาชีพต่อไป หากไม่ผ่านก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานว่าต้องดำเนินการต่ออย่างไร

ถือว่าเป็นการพัฒนาแบบมาถูกทางแล้ว สำหรับบัตรคนจนเฟส 2 เนื่องจากจะเป็นการมอบสวัสดิการ พร้อมทั้งฝึกอาชีพให้มีความรู้ทักษะติดตัว แล้วนำเข้าสู่แหล่งทุนเพื่อเป็นผู้ประกอบการต่อไป ใครยังไม่ลงทะเบียนให้รีบไปจัดการโดยด่วน เดี๋ยวจะพลาดโอกาสเอาได้

Scroll to top